विमला अर्याल, मेयर, सुनवल नगरपालिका // नेपाल नगरपालिका संघको महाधिवेशन २०७९